Mga Tampok

Maramihang mga pagpipilian na itsura ng pagtingin sa kalendaryo

Ang bawat tao’y nais na tingnan ang kanilang kalendaryo sa iba iba’t pamamaraan, kung kaya’t ito ay maaari mo itong tingnan sa agenda. lingguhan at buwanang pagtingin.

Iba’t-ibang Uri ng Kalendaryo

Maaring baguhin ang uri sa kalendaryo sa agenda, lingguhan, at buwana.

Madaling baguhin

Madaling baguhin ang pahina at template ng email pati na ang kulay upang bumagay sa iyong web site.

Magkaroon ng Kontrol

Maaring makita ang booking at baguhin gamit ang mga dashboard.

Iba’t-ibang uri ng ari-arian

Tumanggap ng booking ng iba’t-ibang uri ng ari-arian, maging ito ay kawani, produkto, or lugar.

Permanente or nagbabagong lokasyon

Tumanggap ng booking sa iyong lugar or lokasyon ng customer.

Pagbabayad

Maaring magbayad ang customer ng buo or gumawa ng deposito.

Mga Paunawa

Siguruhing paalalahanan ang mga customer ng kanilang mga booking. Maaring ito ay kumpirmado, tapos na o lumiban na booking gamit ang email.

Ginawa para sa developer

Ang Booking X ay ginawa gamit ang pamantayan ng WordPress na nagpapadali ng pagdevelop nito.